Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring omtrent gegevensgebruik Leerlingvolgsysteem de Joffer

Persoonlijke gegevens:

- Wij respecteren de privacy van de leerlingen in ons Leerlinvolgsusteem en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

- Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en gebruikt voor het registreren van uw adresgegevens alsmede het bijhouden van de lessen die uw kind bij ons geniet.
Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord:

-Door het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gevensverwerking'.

Opslag van uw gegevens:

- Zolang uw kind de lessen bij ons volgt bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons Leerlingvolgsysteem. als u besluit te stoppen of na het behalen van de gewenste diploma's verwijderen wij uw gegevens na 12 maanden uit ons systeem.

Inzage en correctie persoonsgegevens:

- Wij proberen ten allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuisteheden in de gevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan r.crutzen@heton.nl

Aanpassen privacyverklaring:

-Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

 

Heeft u vragen of een klacht omtrent onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via r.crutzen@heton.nl

Identiteit van de verwerker:

Zwembad de Joffer
Goswijnstraat 3
6367 EB Voerendaal
045-5751268

 

Heton Sport Voerendaal is een onderdeel van:
logo heton

Aankomende activiteiten
<<
>>